union for people's democracy Home        Recent       Archives       Links      Contact us    าษา„—ย    english_site_home

Announcement         Union for People's Democracy        About us
          สหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน


stop tolae

สืบทอดเจตนารมณ์ ‘นวมทอง ไพรวัลย์’ และภารกิจต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยังไม่สิ้นสุด


nuamthong1

โดย เปลวเทียน  ส่องทาง
สำหรับคนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตย คงไม่มีใครลืมประวัติศาสตร์ของสามัญชนที่ชื่อ นวมทอง ไพรวัลย์” ผู้คัดค้านอำนาจเผด็จการรัฐประหาร พิทักษ์ประชาธิปไตย
คืนวันที่ 31 ตุลาคม 2549 นายนวมทองผูกคอตายกับราวสะพานลอย บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก เยื้องกับที่ตั้งสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (บริษัท วัชรพล จำกัด)

nuamthong3

โดยในจดหมายลาตายระบุว่า ต้องการลบคำสบประมาทของ พันเอก อัคร ทิพโรจน์ รองโฆษก คปค. ที่ว่า ไม่มีใครมีอุดมการณ์มากขนาดยอมพลีชีพได้

ในคืนที่นายนวมทองแขวนคอตาย เขาตั้งใจสวมเสื้อยืดสีดำ สกรีนข้อความเป็นบทกวี ที่เคยใช้ในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย โดยด้านหน้าเป็นบทกวีของรวี โดมพระจันทร์ ที่ว่า

ตื่นเถิดเสรีชน
อย่ายอมทนก้มหน้าฝืน
ดาบหอกกระบอกปืน
หรือทนคลื่นกระแสเรา

แผ่นดินมีหินชาติ
ที่ดาดาษความโฉดเขลา
ปลิ้นปล้อนตะลอนเอา
ประโยชน์เข้าเฉพาะตน


ก่อนหน้านั้น  เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 นายนวมทอง ซึ่งเป็นอดีตพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย บางกรวย ได้ขับรถยนต์แท็กซี่ พุ่งเข้าชนรถถังเบา M41A2 Walker Bulldog ป้ายทะเบียนตรากงจักร 71116 ของคณะรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 และได้รับบาดเจ็บสาหัส


nuamthong2
นวมทอง ไพรวัลย์ ได้สละชีพกระทำอัตวินิบาตรกรรม เพื่อให้คนได้ตระหนักถึงคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความหมายสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ความอัปยศอัปลักษณ์ของอำนาจรัฐประหาร

นวม ทอง ไพรวัลย์ จึงเป็นสัญญลักษ์แห่งอุดมการณ์ประชาธิปไตย ที่ปรารถนาถึงสังคมไทยเป็นสังคมที่มี ‘เสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพ’ ไม่ต่างไปจากความใฝ่ฝันของคณะราษฎร เมื่อปี 2475 แต่อย่างใดเลย

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน ความขัดแย้ง ระหว่าง ‘ฝ่ายอำนาจอำมาตยาธิปไตย’ กับ ‘ฝ่ายพลังประชาธิปไตย’ ก็ยังไม่จบสิ้น นับตั้งแต่รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 และสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากปัญหารากเหง้าของรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่มาจาก ‘ระบอบอำมาตยาธิปไตย’ โดย ‘อำมาตยาธิปไตย’ และเพื่อ ‘อำมาตยาธิปไตย’

แม้ว่า ภายหลังจากการเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทยได้เสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลตามหลักการประชาธิปไตยรัฐสภา แต่ความขัดแย้งดังกล่าวยังไม่จบสิ้น เนื่องด้วยมีการเคลื่อนไหวของ ‘ฝ่ายอำมาตยาธิปไตย’ เพื่อล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีขึ้นอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน รวมทั้งรัฐบาลพลเรือนก็ยังไม่สามารถควบคุมกองทัพได้โดยตรงเนื่องจากมีพร บ.กลาโหมเป็นอุปสรรคขัดขวาง

ขณะเดียวกัน ‘คณะนิติราษฎร์’ ได้มีข้อเสนอเพื่อแก้ไขผลพวงของการรัฐประหาร ปัญหาด้านสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน ต้องแก้ไขมาตรา 112 เพื่อสอดคล้องกับหลักการความยุติธรรมและระบอบประชาธิปไตยดั่งอารยะประเทศ ซึ่งรวมทั้งพรบ.คอมพิวเตอร์ ที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนด้วย เพื่อมิให้เกิดกรณีเช่น ‘อากง’  ‘สมยศ พฤกษาเกษมสุข’ ‘สุรชัย แซ่ด่าน’ และอีกหลายคน  จึงต้องยึดหลักนิติรัฐคู่กับนิติธรรม มิใช่ปล่อยให้บุคคลใดฟ้องร้องกล่าวโทษก็ได้ ควรกำหนดโทษให้เหมาะสมกับสิทธิ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยุคโลกาภิวัฒน์มิใช่ ยุคป่าเถื่อนอีกแล้ว  รวมทั้งเพื่อมิให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการบ่อนทำลายผู้รักชาติรัก ประชาธิปไตยเหมือนเช่นประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมา    ตลอดทั้งเพื่อป้องกันมิให้เกิดการรัฐประหารขึ้นในสังคมไทยอีกต่อไป

nuamthong4ดังนั้น ภารกิจในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของประชาชนยังไม่เสร็จสิ้น   ผู้เขียนมีข้อเสนอดังนี้ 1.ปล่อยผู้บริสุทธิ์ที่ถูกจับกุมคุมขังทางการเมืองอย่างไม่มีเงื่อนไข และ ต้องให้สิทธิประกันผู้ต้องขัง ตามหลักการสิทธิมนุษยชนที่กระบวนการยุติธรรมพึงมีดั่งอารยะประเทศ   เช่น  กรณี ‘สมยศ พฤกษาเกษมสุข’ ‘สุรชัย แซ่ด่าน’ และอีกหลายคนทั้งหมด เพราะพวกเขามิใช่อาชญากร เพียงแต่มีความคิดเห็นที่แตกต่าง ซึ่งเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตย และพวกเขาถูกใส่ร้ายป้ายสีทางการเมือง

2.นำคนสั่งฆ่าสังหารประชาชนในเหตุการณ์เมษา-พฤษภาอำมหิต 53 มาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างความยุติธรรมในสังคมและเพื่อมิให้ ‘ฆาตรกรลอยนวล’ เหมือนเช่นที่ผ่านมาตลอดอีกทั้งเพื่อทำ ‘ความจริง’ให้ปรากฎ มิใช่ ‘ปรองดอง’ อย่างไร้ความยุติธรรม

3.รัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องแก้ไข พรบ.กลาโหม และดำเนินการปฏิรูปกองทัพให้เป็นประชาธิปไตยสอดรับกับยุคสมัยสันติภาพเพื่อนไร้พรมแดน พร้อมกับลดงบประมาณให้เหมาะสม

4.ขอสนับสนุนข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 และ พรบ.คอมพิวเตอร์ รวม ทั้งข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหารากเหง้าทั้งมวลของปัญหาการเมืองไทยที่ไม่เป็น ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นภาระกิจที่รัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องดำเนินกระบวนการต่างๆตามกลไกรัฐสภา ให้บรรลุเป็นรูปธรรม

5.ขอสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2550  โดย มีหลักการสำคัญของ ‘ระบอบประชาธิปไตยรัฐสภา’ ‘อำนาจอธิปไตยมาจากประชาชน’ ‘เคารพสิทธิเสรีภาพและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์’ คือรูปธรรมต้องลดอำนาจของระบอบอำมาตยาธิปไตยโดยเฉพาะอำนาจขององคมนตรี กองทัพและกระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมและสร้างเงื่อนไขให้สถาบันพรรคการเมืองพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้น รวมทั้งส่งเสริมสิทธิพื้นฐานของสถาบันต่างๆ เช่น สหภาพแรงงาน องค์กรเกษตรกรและอื่นๆด้วยเช่นกัน

6. ขอเรียกร้องให้ฝ่ายนิยมอำมาตยาธิปไตย ยอมรับกติกาประชาธิปไตย ตาม หลักการหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียง คนเท่ากัน เสียงส่วนน้อยต้องยอมรับเสียงส่วนใหญ่ โดยเสียงส่วนใหญ่ไม่ละเลยเสียงส่วนน้อยตามหลักอารยะประเทศประชาธิปไตย ก่อนที่ความขัดแย้ง ความเกลียดชังจะนำไปสู่ความล่มสลายของสังคมไทยอย่างที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นhttp://asiancorrespondent.com/20084/government-responses-to-the-taxi-driver-suicide/

Government Responses to the Taxi Driver Suicide

By Nov 03, 2006 12:06AM UTC

As you are probably aware a taxi driver committed suicide a couple of days ago as this newspaper reports:

A 60-year-old taxi driver has hanged himself in an apparent protest against the military takeover in Thailand, police said.

Nuamthong Praiwan hanged himself off a pedestrian bridge in Bangkok on Wednesday and said in a suicide note wrote: “I am a taxi driver who has sacrificed himself for democracy.

He was the same taxi driver who in September had previously drove his taxi into a tank in suicide attempt against the coup as well.

The suicide has surprised the military as AP reports:

“The army is expressing deep condolence to the family of the dead man. His action was beyond everyone’s expectations,” army spokesman Akara Thiprot told The Associated Press.

Part of the problem for the government and Col Akara in particular is because of a statement made by Col Akara after the taxi driver’s first suicide attempt in September as the Bangkok Post reports:

Mrs Boonchu earlier demanded that Col Akkara apologise before her husband’s body.

A suicide note found near Nuamthong’s body said he took his life to prove Col Akkara Thiproj wrong.

When Col Akkara was a deputy spokesman of the Council for Democratic Reform, he had expressed scepticism about Nuamthong’s intentions in driving his taxi into the tank.

The Nation has the quote:

Army spokesman Gen Akara Tipparoj apologised yesterday for the comment he made a month ago that “nobody would hurt themselves for political ideology” after Nuamthong rammed his taxi into a tank at the Royal Plaza on September 30 in protest against the coup.

The government has tried to prevent any fallout from the suicide by showing its caring side as the Bangkok Post reports:

Prime Minister Surayud Chulanont expressed his condolences to Nuamthong’s wife, Boonchu, during a brief meeting at Government House yesterday.

He promised to help pay off her 100,000-baht home loan, and gave her personal cash assistance of 20,000 baht, Mrs Boonchu said.

Mrs Boonchu had a chance to call on the prime minister after his adviser Parada Nenbamrung took Gen Surayud’s wreath to Nuamthong’s funeral at Bua Khwan temple in Nonthaburi’s Muang district. He then took her to Government House.

Mrs Boonchu said Gen Surayud told her he was willing to lend her any help she needs.

Arriving back at the funeral, Mrs Boonchu met army secretary Maj-Gen Veeran Chantasartkosol, who took Gen Sonthi’s wreath to the funeral.

Maj-Gen Veeran also gave her cash assistance from the army.

Maj-Gen Veeran told Mrs Boonchu that army spokesman Col Akkara Thiproj and Gen Sonthi would attend the funeral.

Others who gave Mrs Boonchu financial assistance included Nonthaburi governor Pranai Suwanrath, who was chosen on Tuesday to be the new chief of the Southern Border Provinces Administration Centre. He handed Mrs Boonchu 30,000 baht in cash from the Nonthaburi provincial government.

While the government is showing its caring side on one hand, it is doing all it can to stop news of the suicide as The Nation reports:

Fearing the highly publicised suicide of taxi driver Nuamthong Phaiwan could trigger a pro-democracy revolt against the September 19 coup-makers, the military yesterday reprimanded iTV for reporting the final message of the man who killed himself to protest against the coup.

An additional 20 soldiers were dispatched to the station after a phone call from a high-ranking military officer to iTV’s managing director, Songsak Premsuk, and news editors to warn them that the Council for National Security (CNS) was disturbed by the station’s reporting on the suicide.

A source from iTV’s newsroom said the CNS intervention might have been prompted by fear iTV was trying to help deposed premier Thaksin Shinawatra.

Another officer from the CNS secretariat called iTV reporter Jom Petchpradab to ask why he conducted an interview with Nuam-thong two weeks prior to his suicide.

Jom got an exclusive interview with Nuamthong on October 14, while he was attending commemorations of the 33rd anniversary of the 1973 pro-democracy uprising. Nuamthong had just recovered from injuries caused by his first suicide attempt on September 30, in which he rammed his taxi into a tank at the Royal Plaza.

The station did not air the interview initially because of martial law restrictions, but decided to release it after Nuamthong’s suicide.
….
The Army’s Civil Affairs Department yesterday reportedly sent a letter to the six public TV channels summoning their news editors for instruction today on “constructive reporting for peace of the nation“.

COMMENT: I have some sympathy for the government and don’t see them as responsible for the suicide, but when you stage a military coup and impose martial law preventing normally legitimate forms of protest, you shouldn’t be surprised when such things happen. I don’t expect that the suicide will cause the government/coup leaders to change their mind about martial law and if anything I believe it would make them less likely to lift the restrictions on the media imposed since martial law.

In recent days, the government/coup leaders have stepped up their public relations campaign against Thaksin and I expect that they will increase their efforts from now on as they need to further justify the coup to the public.

btw, yes I have no doubt if a PAD supporter had killed him/herself, Thaksin would not have attended the funeral or sent a wreath.


Back to  top